Бетон для фундаменту — класифікація і способи визначення якості матеріалу

Марка бетону для фундаменту приватного будинку підбирається на підставі інженерних розрахунків. При цьому беруться до уваги геофізичні характеристики грунтів, загальна вага і конструкційні особливості будови і кліматична зона розташування.

Технічні параметри бетону регулюються положеннями чинного СНиП 2.03.01-84 *, нормативний акт поширюється на бетонні та залізобетонні конструкції, що експлуатуються при температурах -70 ° С + 50 ° С.

Бетон для фундаменту і марка для кліматичних зон зі складними умовами експлуатації регулюються спеціальними галузевими положеннями.

Фундамент повинен не допускати виникнення будь-яких видів критичних граничних станів, що можуть стати причиною повного або часткового порушення початкових показників за несучою здатністю і опірності зрушень і зламів

. Бетон для фундаменту підбирається з урахуванням економічної доцільності з метою максимального зниження кошторисної вартості будівництва будинку.

Різні види фундаментів вимагають певної марки бетону, при їх проектуванні використовуються конструктивні схеми, що забезпечують підвищення фізичних характеристик споруди за рахунок впровадження додаткових елементів

Якої марки потрібен бетон для фундаменту

Для визначення, який бетон потрібен для фундаменту будинку виконуються розрахунки за кількома показниками:

  • Розрахунок за граничним станом фундаменту. Конструкція повинна попереджати в’язке, крихке або інше повне руйнування, включаючи максимально можливий прогин.
  • Допустимі втрати стійкості первісної форми, опірності вертикальним і горизонтальним зміщенням. Конкретні значення, якої марки потрібен бетон для фундаменту підбираються з урахуванням отриманих даних.
  • Показники втомного руйнування. На цей показник значний вплив робить цемент для фундаменту, марка повинна враховувати максимальну кількість вихідних умов.

Дані розрахунки повинні проводитися для кожного будинку окремо з урахуванням всіх вихідних даних.

склад бетону

Марка бетону для фундаменту приватного будинку залежить від якості компонентів і їх процентного кількості. Регламентується кількість і марка цементу та наповнювачів (пісок, щебінь або гравій). Для приготування спеціальних видів матеріалу застосовуються додаткові наповнювачі.

Вони можуть мати значний вплив на бетон для фундаменту, марка його може відповідати підвищеним вимогам по волого-і морозостійкості.

Щоб дізнатися, яка марка бетону для фундаменту будинку потрібна, потрібно приділити увагу його позначенню.

Матеріал позначається буквами і цифрами, буквені позначення характеризують клас (В), марку (М), стійкість до негативних температур (F), водостійкість (W) і рухливість (П).

Головна характеристика — марка, позначає максимально допустиме навантаження стиснення. Марка бетону для фундаменту приватного будинку з дерев’яними стінами, що несуть достатня М 200.

Щоб побудувати стовпчастий фундамент своїми руками допускається використовувати бетон марки М 150. Для попередження горизонтальних зсувів конструкцію потрібно армувати будівельної арматурою періодичного профілю O 8 ? 10 мм.

Бетон якої марки потрібен для заливки фундаменту стрічкового типу? Для цих конструкцій професіонали радять використовувати матеріал М 300.

У приватному будівництві застосовується дрібнозернистий бетон із середньою щільністю не більше 1800 кг / м3, по класу міцності на осьовий стиск В 22,5.

Морозостійкість підбирається з урахуванням кліматичної зони, а на показники водостійкості впливають геодезичні характеристики грунтів.

Ці дані впливають на всі конструкції, бетон для фундаменту, марка і фізичні показники повинні брати до уваги максимальну кількість факторів і характеристик будівлі.

Стандарти допускають використання бетону з більш низькими показниками за умови, що для збільшення міцності фундаменту приймаються додаткові будівельні заходи. Відпускна міцність регулюється ГОСТ 13015.0-83.

Замонолічування технологічних стиків проводиться бетоном вищих марок, при цьому враховується характер можливих навантажень.

Багато в чому, який бетон потрібен для фундаменту будинку залежить від осьових зусиль стиснення і розтягування на конструкцію. Вони визначаються шляхом ділення нормативних опорів на встановлені коефіцієнти надійності. Нормативи опору прописані в проектній документації.

З метою економії бетону і для збільшення фізичних показників опірності фундаменту застосовується будівельна арматура. Армування значно покращує експлуатаційні характеристики при одночасному зниженні вартості об’єкта.

Вибір арматури виконується з урахуванням типу конструкції, спрямованості і величини діючих зусиль і т. Д. Наявність армирующего пояса потрібно враховувати при визначенні якої марки бетон потрібен на фундамент будинку.

Розрахунок міцності фундаменту в залежності від марки бетону виконується за нормальними перетинах, перпендикулярних поздовжній осі. Опору на стиск і розтяг впізнаються для визначення граничного стану до початку процесів видимого руйнування.

Як самостійно перевірити якість бетону

За існуючими стандартами якість матеріалу перевіряється в спеціальних лабораторіях шляхом відбору проб з кожної партії.

На око визначити якість дуже складно, зробити це можуть тільки досвідчені будівельники. Вони звертають увагу на «жирність» суміші, колір і приблизну кількість наповнювачів в процентному відношенні.

Якщо бетон почав розшаровуватися на окремі фракції протягом короткого періоду часу, то він має недостатню кількість цементу і непридатний до використання.