Хвороби рослин від нестачі мінеральних речовин

Для нормального росту і розвитку деревної рослинності необхідна певна кількість основних мінеральних речовин і мікроелементів, що містяться в грунті. Більшість лісових грунтів містить адекватний баланс цих складових елементів. Однак в окремих випадках є ділянки, на яких грунтову родючість є недостатнім для успішного зростання деревних порід.

Це, в першу чергу, стосується грунтів, раніше використаних для вирощування різних сільськогосподарських культур, в тому числі зернових та овочевих.

Мінеральні речовини, що характеризують родючість грунтів, підрозділяються на дві групи: макроелементи і мікроелементи. Макроелементи є більш вивченою групою речовин і включають всі основні компоненти родючості грунтів — азот (N), фосфор (Р) і калій (К). При характеристиці родючості зазвичай вказують співвідношення N-P-K. Такі компоненти, як сірка (S), магній (Mg) і кальцій (Са) також входять до групи макроелементів. Однак дисбаланс макроелементів в грунті більш часто пов’язують з N, Р і К.

Существет кілька мікроелементів, необхідних для росту рослин-марганець (Мп), залізо (Fe), бор (В), мідь (Сі), цинк (Zn) і молібден (Мо). Дисбаланс мікроелементів в грунті відбувається значно рідше, ніж макроелементів. Визначення дисбалансу як макро-, так і мікроелементів представляє складну процедуру.

Залежно від того, яких мінеральних елементів живлення бракує, розрізняють цілий ряд хвороб, які називаються голодуванням рослин. Найчастіше недолік мінеральних речовин виражається в зниженні ростових процесів, але найбільш явними симптомами голодування є пожовтіння (хлороз) листя, зменшення їх розмірів і форми, відмирання окремих ділянок листової пластинки. Поява зовнішніх симптомів часто не може служити діагностичним ознакою, так як в більшості випадків недолік різних елементів викликає однаковий ефект на деревах.

Однією з найбільш часто використовуваних методик встановлення причин голодування рослин служить аналіз ґрунтових зразків, узятих у місцях ненормального розвитку рослин. В ідеальному випадку грунтові дослідження припускають визначення як фізичних, так і хімічних властивостей грунту.

При хімічному аналізі можна визначити концентрацію речовин в грунті. Аналіз фізичних параметрів (вміст гумусу, фізичної глини, а також характеристика ґрунтового розрізу по горизонтах) допомагає виявити доступність окремих речовин, для росту коренів.

Відомо, що в окремих випадках речовини в грунті можуть знаходитися в недоступних для коренів хімічних сполуках. У цьому випадку результати грунтових аналізів можуть показати, що в грунті міститься достатня кількість мінеральних елементів живлення. Однак не всі кількість цих речовин є для коренів рослин.

Тому на додаток до грунтових досліджень бажано проводити листової аналіз для кількісного визначення основних речовин в дереві. Такі обстеження грунтів і зростаючих дерев необхідно проводити на ділянках, коли є підозра на дисбаланс мінеральних речовин, що викликають голодування рослин.