Вихідний матеріал для селекції

Селекційний процес — комплекс робіт, виконаних селекціонером, починаючи з отримання вихідного матеріалу для селекції і закінчуючи створенням нового сорту, який передають у станційне, а потім в державне сортовипробування. Процес ділять на три, етапи: пошук і створення селекційного матеріалу; оцінка і відбір форм, перспективних для отримання популяцій наступного покоління; виділення з популяцій нового сорту, що відповідає цілям селекційної роботи, його випробування.

Пошук вихідного матеріалу для селекції

На першому етапі аналізують різноманіття місцевих, інтродукованих, селекційних, а також зарубіжних сортів у пошуках форм з потрібними ознаками і властивостями.

При відсутності в досліджуваному матеріалі необхідних форм або наявності форм тільки з окремими потрібними властивостями і ознаками популяції вихідного матеріалу для подальшої роботи створюють штучно.

Дикорослі форми рослин

Численні види дикорослих рослин — хороший вихідний матеріал. У нашій країні і за кордоном вчені працюють в напрямку безпосереднього використання дикорослих форм в озелененні та введення їх в культуру. Наприклад, в Україні успішно інтродукованих 634 види декоративних рослин природної флори Кавказу, що відносяться до 238 родів 58 родин. У Новосибірську для формування зелених насаджень наукового центру залучено понад 150 видів, що відносяться до 32 родів 16 родин декоративних рослин природної флори. Вивчаючи дикорослі види рослин Туркменії, вчені прийшли до висновку про можливість використання в декоративному садівництві 62 дикорослих видів сімейства Гвоздикові (для бордюрів, квіткових килимів, кам’янистих садів і групових посадок на тлі газону).

Ці види відносяться до рослин весняного і ранньо-річного термінів цвітіння і розширюють асортимент декоративних рослин.

Однак для сучасного етапу селекції квіткових культур набагато важливіше використання дикорослих форм з метою створення вихідного матеріалу: отримання від диких форм окремих ознак, істотно поліпшують культурні рослини, наприклад підвищення стійкості до шкідників, хвороб та ін. Найбільший інтерес в селекцію квіткових культур дикорослі форми представляють при міжвидової гібридизації. Так, при використанні середньоазіатських сортів тюльпанів створений цілий клас цінних вигоночних сортів — Дарвінових гібриди (Оксфорд, Парад, Лондон і ін.). Виведено сорти шавлії, лаватера, деревію, купальниці з ознаками, яких немає у диких форм.

Місцеві та інтродуковані сорти

Місцеві сорти відрізняються гарною пристосованістю до місцевих кліматичних умов і високу стійкість до місцевих рас збудників хвороб і шкідників. Але при вирощуванні в інших районах вони не дають високого врожаю і не зберігають стійкості до хвороб і шкідників. Раніше місцеві сорти служили хорошим вихідним матеріалом для виведення нових сортів квіткових культур (жоржини, флокси і ін.).

Інтродукованих сорти квіткових культур, зібрані під ВНІІР, ботанічних садах та інших установах, використовують як цінний вихідний матеріал для селекції. Дані сорти можуть служити вихідним матеріалом для селекції при вирішенні різних селекційних завдань при створенні сортів декоративних, стійких до хвороб і шкідників, морозо- і посухостійких і ін.